Keskisuuret yritykset (50-249 henkilöä)

Tyypillisin vastaus

 

Tutkimukseen vastasi kuusi henkilöä suomalaisista IT-alan keskisuurista yrityksistä. Keskisuurella yrityksellä viitataan yritykseen, joka työllistää 50-249 henkilöä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden keskisuurten yritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

Vastanneet keskisuuret yritykset täsmensivät kyselylomakkeen viimeisissä kysymyksissä muiksi käyttämikseen torjuntatekniikoiksi useita eri Microsoftin pilvipalvelupohjaisia turvapalveluita. Näitä olivat Office 365 Advanced Threat Protection- ja Azure Advanced Threat Protection -palvelut. Yksikään vastaaja ei tuonut esille torjuntatekniikkaa, joka ei kuuluisi tutkimuksen rajaukseen. Kukaan vastanneista ei myöskään ilmoittanut haluavansa käyttää sellaista torjuntatekniikkaa, jota kyselylomakkeessa ei ollut erikseen kysytty.

Leave a Comment