Suuryritykset (250 henkilöä tai enemmän)

Tyypillisin vastaus

 

Tutkimukseen vastasi viisi henkilöä suomalaisista IT-alan suuryrityksistä. Suuryrityksellä viitataan yritykseen, joka työllistää 250 henkilöä tai enemmän. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden suuryritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

Suuryritykset eivät ilmoittaneet käyttävänsä mitään sellaista torjuntatekniikkaa, joita kyselylomakkeessa ei ennestään tuotu esille. Vastaajat eivät myöskään ilmoittaneet mitään sellaista tekniikkaa, jonka he haluaisivat käyttöönottaa tulevaisuudessa.

Keskisuuret yritykset (50-249 henkilöä)

Tyypillisin vastaus

 

Tutkimukseen vastasi kuusi henkilöä suomalaisista IT-alan keskisuurista yrityksistä. Keskisuurella yrityksellä viitataan yritykseen, joka työllistää 50-249 henkilöä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden keskisuurten yritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

Vastanneet keskisuuret yritykset täsmensivät kyselylomakkeen viimeisissä kysymyksissä muiksi käyttämikseen torjuntatekniikoiksi useita eri Microsoftin pilvipalvelupohjaisia turvapalveluita. Näitä olivat Office 365 Advanced Threat Protection- ja Azure Advanced Threat Protection -palvelut. Yksikään vastaaja ei tuonut esille torjuntatekniikkaa, joka ei kuuluisi tutkimuksen rajaukseen. Kukaan vastanneista ei myöskään ilmoittanut haluavansa käyttää sellaista torjuntatekniikkaa, jota kyselylomakkeessa ei ollut erikseen kysytty.

Pienet yritykset (10-49 henkilöä)

Tyypillisin vastaus

Tutkimukseen vastasi 34 henkilöä suomalaisista IT-alan pienistä yrityksistä. Pienellä yrityksellä viitataan yritykseen, joka työllistää 10-49 henkilöä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden pienten yritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:

 

 


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

Vastanneet pienet yritykset täsmensivät kyselylomakkeen viimeisissä kysymyksissä muiksi käyttämikseen torjuntatekniikoiksi useita eri pilvipohjaisia turvapalveluita, kuten Office 365 Advanced Threat Protection- ja MagicSpam -palvelut. Yksikään vastaaja ei tuonut esille sellaista torjuntatekniikkaa, joka ei kuuluisi tutkimuksen rajaukseen. Kukaan vastanneista ei myöskään ilmoittanut haluavansa käyttää sellaista torjuntatekniikkaa, jota kyselylomakkeessa ei ollut erikseen kysytty.

Mikroyritykset (1-9 henkilöä)

Tyypillisin vastaus

 

Tutkimukseen vastasi 29 henkilöä suomalaisista IT-alan mikroyrityksistä. Mikroyrityksellä viitataan yritykseen, joka työllistää 1-9 henkilöä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden mikroyritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

Vastanneet mikroyritykset täsmensivät kyselylomakkeen viimeisissä kysymyksissä muiksi käyttämikseen torjuntatekniikoiksi useita eri pilvipohjaisia turvapalveluita, kuten F-Secure MSG -, Server and Email Security -palvelut sekä D-Fence- ja Mimecast-turvapalvelut. Yksi vastaajayritys kertoi käyttävänsä lähettävän palvelimen standardin mukaiseen toimintaan perustuvia mekanismeja- ja tarkistuksia, tarkentamatta, mitä kyseiset tarkistukset ovat. Vastaajat käyttivät myös monia tutkimuksen rajauksen ulkopuolella olleita tekniikoita, kuten sähköpostiohjelman sisäisiä roskapostisuodattimia ja sähköpostiviestien salausta. Yksi vastaajayritys kertoi lisäksi haluavansa käyttää salattua sähköpostia tulevaisuudessa.

Kaikki yritykset

Tyypillisin vastaus

 

Tutkimukseen vastasi yhteensä 74 henkilöä suomalaisista IT-alan yrityksistä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

 

Tutkimukseen vastanneet yritykset kuvailivat kyselylomakkeen viimeisissä kysymyksissä muiksi käyttämikseen torjuntatekniikoiksi useita eri pilvipohjaisia turvapalveluita. Näitä olivat esimerkiksi:

  • Azure Advanced Threat Protection
  • D-Fence Email Security
  • F-Secure MSG
  • F-Secure Server and Email Security
  • lähettävän palvelimen standardin mukaiseen toimintaan perustuvat mekanismit ja tarkistukset
  • MagicSpam
  • Mimecast
  • Office 365 Advanced Threat Protection

Lisäksi vastaajat kertoivat käyttävänsä tai haluavansa käyttää sähköpostin salausta esimerkiksi PGP-protokollalla. Salaus ei itsessään estä roskapostitusta, eikä siten kuulu opinnäytetyön rajaukseen. Samoin muutama vastaaja ilmoitti käyttävänsä Thunderbird-sähköpostiohjelman sisäistä suodatusta, joka toimii bayesilaisen suodattimen tavoin. Kyseiset keinot eivät myöskään kuulu opinnäytetyön rajaukseen, sillä suodatus tapahtuu niissä sähköpostin käyttäjäohjelman tasolla.


Muuta tietoa yritysten vastauksista

 

 

 

 

 

Mustat palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa alla olevassa kaaviossa.