Mikroyritykset (1-9 henkilöä)

Tyypillisin vastaus

 

Tutkimukseen vastasi 29 henkilöä suomalaisista IT-alan mikroyrityksistä. Mikroyrityksellä viitataan yritykseen, joka työllistää 1-9 henkilöä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden mikroyritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

Vastanneet mikroyritykset täsmensivät kyselylomakkeen viimeisissä kysymyksissä muiksi käyttämikseen torjuntatekniikoiksi useita eri pilvipohjaisia turvapalveluita, kuten F-Secure MSG -, Server and Email Security -palvelut sekä D-Fence- ja Mimecast-turvapalvelut. Yksi vastaajayritys kertoi käyttävänsä lähettävän palvelimen standardin mukaiseen toimintaan perustuvia mekanismeja- ja tarkistuksia, tarkentamatta, mitä kyseiset tarkistukset ovat. Vastaajat käyttivät myös monia tutkimuksen rajauksen ulkopuolella olleita tekniikoita, kuten sähköpostiohjelman sisäisiä roskapostisuodattimia ja sähköpostiviestien salausta. Yksi vastaajayritys kertoi lisäksi haluavansa käyttää salattua sähköpostia tulevaisuudessa.