Suuryritykset (250 henkilöä tai enemmän)

Tyypillisin vastaus

 

Tutkimukseen vastasi viisi henkilöä suomalaisista IT-alan suuryrityksistä. Suuryrityksellä viitataan yritykseen, joka työllistää 250 henkilöä tai enemmän. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden suuryritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

Suuryritykset eivät ilmoittaneet käyttävänsä mitään sellaista torjuntatekniikkaa, joita kyselylomakkeessa ei ennestään tuotu esille. Vastaajat eivät myöskään ilmoittaneet mitään sellaista tekniikkaa, jonka he haluaisivat käyttöönottaa tulevaisuudessa.