Pienet yritykset (10-49 henkilöä)

Tyypillisin vastaus

Tutkimukseen vastasi 34 henkilöä suomalaisista IT-alan pienistä yrityksistä. Pienellä yrityksellä viitataan yritykseen, joka työllistää 10-49 henkilöä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden pienten yritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:

 

 


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

Vastanneet pienet yritykset täsmensivät kyselylomakkeen viimeisissä kysymyksissä muiksi käyttämikseen torjuntatekniikoiksi useita eri pilvipohjaisia turvapalveluita, kuten Office 365 Advanced Threat Protection- ja MagicSpam -palvelut. Yksikään vastaaja ei tuonut esille sellaista torjuntatekniikkaa, joka ei kuuluisi tutkimuksen rajaukseen. Kukaan vastanneista ei myöskään ilmoittanut haluavansa käyttää sellaista torjuntatekniikkaa, jota kyselylomakkeessa ei ollut erikseen kysytty.