Kaikki yritykset

Tyypillisin vastaus

 

Tutkimukseen vastasi yhteensä 74 henkilöä suomalaisista IT-alan yrityksistä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yritysten vastauksista koottiin tyypillisin vastaus, joka näkyy alla olevasta taulukosta:


Sähköpostipalveluiden käyttöosuudet

 


Palvelukohtainen tyytyväisyys

Värikkäät palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa.

 


Roskapostia sen sisällön tai lähteen perusteella torjuvien tekniikoiden käyttömäärät

 

 


Todennukseen pyrkivien tekniikoiden käyttömäärät

 


Muut torjuntatekniikat

 

Tutkimukseen vastanneet yritykset kuvailivat kyselylomakkeen viimeisissä kysymyksissä muiksi käyttämikseen torjuntatekniikoiksi useita eri pilvipohjaisia turvapalveluita. Näitä olivat esimerkiksi:

  • Azure Advanced Threat Protection
  • D-Fence Email Security
  • F-Secure MSG
  • F-Secure Server and Email Security
  • lähettävän palvelimen standardin mukaiseen toimintaan perustuvat mekanismit ja tarkistukset
  • MagicSpam
  • Mimecast
  • Office 365 Advanced Threat Protection

Lisäksi vastaajat kertoivat käyttävänsä tai haluavansa käyttää sähköpostin salausta esimerkiksi PGP-protokollalla. Salaus ei itsessään estä roskapostitusta, eikä siten kuulu opinnäytetyön rajaukseen. Samoin muutama vastaaja ilmoitti käyttävänsä Thunderbird-sähköpostiohjelman sisäistä suodatusta, joka toimii bayesilaisen suodattimen tavoin. Kyseiset keinot eivät myöskään kuulu opinnäytetyön rajaukseen, sillä suodatus tapahtuu niissä sähköpostin käyttäjäohjelman tasolla.


Muuta tietoa yritysten vastauksista

 

 

 

 

 

Mustat palkit kuvaavat palvelun tyytyväisyyden keskiarvoa alla olevassa kaaviossa.